Фотографии квеста Миньоны:

Фото 1. Квест Миньоны в Оренбурге
Фото 2. Квест Миньоны в Оренбурге
Фото 3. Квест Миньоны в Оренбурге
Фото 4. Квест Миньоны в Оренбурге